Oulun Katutaide ry

Oulun Katutaide ry:n tavoitteena on tuoda Oulun katukuvaan uutta ilmettä ja väriä katutaiteen muodossa. Katutaiteen toteuttamispaikkoina toimivat katutaiteen tekemistä varten vuokratut alikulut, sillat ja muut julkiset pinnat. Taidepintojen käyttöön saaminen tehdään helpoksi jokaiselle kaupunkilaiselle.

Taidepinnat muodostavat kokonaisuutena ympärivuotisen katutaidenäyttelyn, joka on kaikkien kaupunkilaisten nähtävillä. Myöhemmin katutaide kootaan yhteen omaksi digitaaliseksi verkkogalleriakseen.

Oulun Katutaide ry:

  1. auttaa taiteilijoita löytämään sopivia pintoja projekteilleen
  2. mahdollistaa teosten toteuttamisen hankkimalla resursseja käyttöön
  3. etsii uusia taiteilijoita toteuttamaan teoksia
  4. hallinnoi katutaidenäyttelyä ja korvaa teoksia tarvittaessa uusilla
  5. toimii yhdyslinkkinä taidepintojen omistajien ja tekijöiden välillä toiminnan kehittämiseksi
  6. tekee varainhankintaa yhdistyksen toiminnan mahdollistamiseksi ja katutaiteen toteuttamisen edistämiseksi

Oulun katutaide ry on perustettu vuonna 2015. Ennen yhdistystä oli toiminnassa vuonna 2013 aloittanut Oulun katutaide -hanke, jossa toimintamallia kokeiltiin. Toimintamallin onnistuttua päätettiin toiminta vakiinnuttaa yhdistysmuotoiseksi. Toimintansa aikana yhdistys ja sitä edeltänyt hanke ovat tuoneet Ouluun taiteilijoita niin Suomesta kuin ulkomailta ja toiminnan kautta on toteutettu kymmeniä katutaideteoksia Ouluun.

Lisätietoa ja yhteystiedot: https://oulunkatutaide.wordpress.com/