Oulun Sarjakuvaseura ry:n vuosikokous 2015

Täten kutsumme Oulun Sarjakuvaseuran jäsenet yhdistyksen vuosikokoukseen. Halutessanne voitte edeltä käydä tutustumassa kokouksen aineistoihin Oulun Sarjakuvakeskuksella.

Oulun sarjakuvaseura ry

VUOSIKOKOUS

Aika:27.4.2015 klo 17:30
Paikka:Oulun sarjakuvakeskus
Hallituskatu 7, 90100 Oulu

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin valinta
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
4. Todetaan kokouksen laillisuus
5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
6. Käsitellään toimintakertomus vuodelta 2014
7. Käsitellään tilinpäätös vuodelta 2014
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2015
10. Yhdistyksen jäsenmaksusta päättäminen vuodelle 2015
11. Kunniajäsenien kutsuminen
12. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valitseminen vuodelle 2015
13. Yhdistyksen sääntömuutos
14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta.
15. Muut esille tulevat asiat
16. Kokouksen päättäminen