Prices

The festival catalog will be published on the festival week. All the festival material is available at Oulu Comics Center during the weekend. The info point is located next to the Oulu Comics Center.

Festivaalikatalogi julkaistaan festivaaliviikolla. Kaikki festivaaleihin liittyvä aineisto on saatavilla Oulun Sarjakuvakeskukselta festivaaliviikon ajan. Festivaali-info sijaitsee Oulun Sarjakuvakeskuksella.

Festival pass | Festivaalipassi

 • Festival pass, 8 € / 10 € (members of Oulu Comics Association and students 8 €) lets you enter all the events (Cultural Centre Valve), also the seminar. In addition, entitles you to discounts.
 • Festivaalipassi, 8 € / 10 € (Oulun sarjakuvaseuran jäsenille ja voimassa olevalla opiskelijakortilla 8 €)
 oikeuttaa sisäänpääsyn kaikkiin tilaisuuksiin (Kulttuuritalo Valve), myös seminaariin. Lisäksi oikeuttaa alennuksiin.

pass

With the Oulu Comics festival pass, you’ll get to enter all the festival events free of charge, as well as discounts on the merchandise and the club events.

With the pass, you’ll also get the festival catalog, which serves as a yearbook of the Northern Comics as well.

Oulun Sarjakuvafestivaaleilla on käytössä festivaalipassi, joka oikeuttaa vapaaseen sisäänpääsyyn kaikkiin festivaaliviikon tilaisuuksiin, sekä alennuksiin oheistuotteista ja maksullisista ohjelmistoista.

Lunastamalla passin saat mukaasi festivaalikatalogin. Julkaisu toimii myös pohjoissuomalaisen sarjakuvan vuosikirjana.

The Prices of Festival Materials

Discount price of € (festival pass entitles a discount price, if not stated otherwise) / price for others € 

 • Festival Catalog, 0 € / 5 € (festival pass is included in the price, as long as the catalogs are available)
 • Competition Album, 9 € / 18 €
 • Comics Ink Club -ticket, 0 € / 5 €
 • Ilmiliekki Quartet -ticket (7 € / 15 € / 10 € students, etc)
 • Comics Club -ticket, 6 € / 8 € (at the door), pre-order price 4 €
 • Comics workshop’s entry fee,  0 € / 3 € (with adult’s festival pass one child free of charge)
 • Joining Oulu Comics Society, 10 €

 Festivaalimateriaalin hinnasto

alennushinta € (festivaalipassi oikeuttaa alennushintaan, jos ei muuta mainita) / hinta muille € 

 • Festivaalikatalogi, 0 € / 5 € (sisältyy festivaalipassin hintaan, niin kauan kuin katalogeja riittää)
 • Kilpailualbumi, 9 € / 18 €
 • Sarjakuvamusteklubi -lippu, 0 € / 5 €
 • Ilmiliekki Quartet -lippu (7 € / 15 € / 10 € opiskelijat, yms)
 • Sarjakuvaklubi -lippu, 6 € / 8 € (ovelta), ennakkoon festivaalipassilla 4 €
 • Sarjakuvapajojen osallistumismaksu, 0 € / 3 € (aikuisen passilla yksi lapsi ilmaiseksi)
 • Liity Oulun Sarjakuvaseuran jäseneksi, 10 €
Share Button
Share Button
Changes to the program are possible ...
Muutokset ohjelmistoon mahdollisia...


>> Oulu Comics Center